Takvask og fasadevask

Vask av tak og vask av fasade. Nødvendig vedlikehold av tak og fasade for borettslag, private og for bedrifter.

Heimdal Malerteam har lang erfaring innen takvask og fasadevask, enten det dreier seg om eneboliger, boligblokker eller næringsbygg. Uansett type bygg, så vil jevnlig vedlikehold av tak og fasade være nødvendig for maksimal levetid og reduserte kostnader til rehabilitering.

Takvask – vask av tak

Takvask innebærer blant annet fjerning av mose, alger og annen skitt som legger seg på taket. Dette rengjøres med høytrykksvask av hele taket. I tillegg rengjøres takrenner for mose og annet som har lagt seg i rennene. Vi sjekker også for tette rør, slik at du unngår oppsamlinger med vann i takrennene.

Våre malere er ledig for oppdrag, og tar både små og store jobber. Takvask kan også kombineres med rehabilitering av tak, som i tillegg til den grunnleggende takvasken også sikrer deg mest holdbar tak fremover.

Fasadevask

Det er ikke bare taket som trenger rengjøring – også boligens fasade har behov for rengjøring i ny og ne. Spesielt i et land med Norge med vekslende vær og fire svært ulike årstider, så er fasadevask gunstig for både private eneboliger, boligblokker og næringsbygg.

Det er flere årsaker til at man trenger fasadevask. For næringsbygg vil utseendet i mange tilfeller være avgjørende, da kundens førsteinntrykk av bedriften kan forbedres gjennom et rent og vedlikeholdt bygg. I tillegg vil naturligvis byggets levetid kunne øke gjennom jevnlig vedlikehold og fasadevask. For eneboliger er årlig fasadevask absolutt en god idé.

 

Kontakt oss gjerne dersom du trenger vask av tak eller vask av fasade. Vi tar både små og store oppdrag!